Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ciechanowic
Článek
    Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie)