Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ciele
Článek
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000