Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cielové
Článek
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy