Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cs-137
Článek
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile