Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Cyclization
Článek
    Possibilities of cyclization of side alkyl chains of n-alkylphenols and n-alkylbenzenes in the environment of a stationary phase