Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    částice
Článek
    Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí