Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Čavyně
Monografie
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Článek
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně