Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    čerpacích
Článek
    Náhrada čerpacích zkoušek začerpávacími zkouškami
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek