Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČM
Monografie
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
Článek
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM