Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČMD
Článek
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s