Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    ČSFR
Monografie
    Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts
Článek
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Geochemický atlas ČSFR
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR)
Seriál
    Ekológia (ČSFR)