Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dokončení
Monografie
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
Článek
    České rudné hornictví za průmyslové revoluce (1830-1918) : dokončení
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení