Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Dvadsaťpäť
Článek
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike