Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Financování
Monografie
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
Článek
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků