Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geochémia
Monografie
    Geochémia 1999 : zborník referátov
    Geochémia 2000 - Zborník referátov, Bratislava 7. decembra 2000
    Geochémia 2000, zborník referátov
    Geochémia 2001
    Geochémia 2001 : zborník referátov
    Geochémia 2002
    Geochémia 2004
    Geochémia 2004, zborník referátov
    Geochémia 2005, zborník referátov
    Geochémia 2006
    Geochémia 2006, zborník referátov
    GEOCHÉMIA 2008 - Zborník vedeckých príspevkov z konferencie 4. Decembra 2008
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Článek
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geochémia západokarpatského barytu
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
Seriál
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza