Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Geofyikálny
Článek
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu