Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Granulitové
Článek
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku