Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Handlová
Článek
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová