Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Holocénu
Monografie
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialorusko-polskiego seminarium
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialoruskopolskiego seminarium
Článek
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Stratigrafie Holocénu
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu