Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Klastycznych
Článek
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999