Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kooperace
Monografie
    Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
Článek
    Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu