Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krásný
Monografie
    Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století.
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
Článek
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie