Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Krasovo-puklinových
Článek
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov