Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křemen-kalcit-barytová
Článek
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu