Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křemencích
Článek
    Liesegangův jev a limonitové kruhy v křemencích na vrchu Plešivec u Rejkovic
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Unikátní zachování exoskeletonů trilobitů v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordovik) z Ejpovic na Rokycansku
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna