Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Křemeni
Článek
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Izotopy vodíku a kyslíku v silikátech a křemeni
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu