Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvantitatívne
Článek
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy