Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvarcdioritických
Článek
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy