Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Kvarcitov
Článek
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox