Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lúhovanie
Článek
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Kyslé oxidačné lúhovanie chalkopyritu pomocou ozónu
    Lúhovanie cinabaritu zásaditým roztokom sulfidu dvojsodného
    Oxidačné lúhovanie chalkopyritu mechanicky aktivovaného vo vibračnom mlyne
    Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu