Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medard-Libík
Článek
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík