Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medeno-porfýrovej
Článek
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě