Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měděných
Monografie
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Článek
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem)
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    V měděných dolech kozineckých
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa