Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medzinárodná
Monografie
    2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
Článek
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Medzinárodná konferencia "Hydrológia Karpát"
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb