Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medzinárodné
Článek
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    Medzinárodné stretnutie inžinierskych geológov v Číně : (abstrakt přednášky)
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát