Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měrného
Článek
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí