Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřené
Článek
    Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů