Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřením
Monografie
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
Článek
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot
    Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot