Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřických
Článek
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání