Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Měřičů
Monografie
    Digitální sborník Konference Společnosti důlních měřičů a geologů /14./. 100. výročí založení Stolice geodezie a důlního měřictví
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
    Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
Článek
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna