Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Molekulární
Monografie
    Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí
Článek
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu