Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Monazit
Článek
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)