Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Namibii
Článek
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Hydrotermální kras v Namibii a na Kačáku
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii