Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Narušování
Článek
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Teoretická analýza příčin narušování hráze VD Nechranice