Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nosislav-3
Článek
    Biostratigraphic and palaeoecologic evaluation of the Karpatian deposits in the borehole Nosislav-3 based on the study of foraminifers (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Nosislav-3 borehole
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)