Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NYF
Článek
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif