Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obrácená
Článek
    Obrácená gravimetrická úloha
    Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky