Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obrazové
Článek
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
    Měření pórovitosti koksu metodami obrazové analýzy
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii