Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odlišení
Článek
    Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření