Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odlišnosti
Článek
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov